Kraniosakralterapi som behandlingsmetod av akut och kronisk inflammation i kroppen

Läs hur Kraniosakralterapi kan behandla olika inflammationer i kroppen.

Läs artikeln här.

Ännu mer information finns här