På kurs igen:)

Inför och under solförmörkelsen är jag på kurs igen i Småland hos Anette Grundström, denna gången steg5.

Vi övar på att öppna upp gamla trauman lagrade i nervsystemet, speciellt i hjärnstammen.

Målande och skulpterande i lera är också en del av utbildningen som hjälper oss att få kontakt med händelser o vårt förflutna.