6 juli, 2019

Neural Manipulation

Neural betyder nervsystemet som består av hjärnan, ryggmärgen, perifera och kraniala nerver. Nervsystemet fungerar som en kommunikationsväg i hela kroppen, och när det inte fungerar korrekt kan smärta och dysfunktion uppstå.

Neural manipulation är en nervmobilisering som behandlar lokala nervproblem som inklämningar eller dålig blodförsörjning, dessa ger problem lokalt men även negativa effekter på resten av kroppen. Som med alla andra vävnader och system i kroppen, kommer problem i och runt nerverna att få kroppen att skydda eller kompensera för att hjälpa området som är dysfunktionellt.

Efter lätt och mjuk nervbehandling förbättras kommunikationen i nervsystemet och ökar kroppens medfödda förmåga att självläka.

Besök Barral Institute för att utforska mer hur en Neural behandling kan hjälpa kroppen?

Behandlingstekniken integreras i övriga behandlingar efter behov.

Mina utbildningar inom Neural Manipulering är under Barral Institute och jag vidareutbildar mig fortlöpande varje år.

Vill du läsa mer om forskning och studier på Neural Manipulering, klicka här.