27 maj, 2017

Somato Emotionell Realese

Somato Emotionell Realese (SER) är en teknik inom kraniosakralbehandling för att frigöra kroppen och vårt undermedvetna från spänningar och obehagliga biverkningarna efter trauman. SER fokuserar på att ta kontakt och transformera energin i vårt undermedvetna.

Många gånger förblir de känslomässiga symptomen som vi upplever efter trauman oupplösta när den fysiska kroppen läker. Muskelvävnader och vårt undermedvetna lagrar minnen när vi fysiskt eller emotionellt skadas, vilket i slutändan leder till kronisk smärta. I det undermedvetna finns även ”ritningen” till vår individualitet, vårt riktiga jag. När vi för upp information från vårt undermedvetna till det medvetna, påbörjas förändringen till en unik personlighet, den vi var tänkta att bli från födelsen.

Under behandlingen skapas en kontakt med det undermedvetna och dess drömmar/bilder kallad ”active imagination”, därefter öppnas en dialog mellan det undermedvetna och det medvetna. När kroppens undermedvetna kommer till ytan kan dess energi neutraliseras eller transformeras, allt är individuellt vilket ger optimal frigörning av stress, spänningar och ångest.

Behandlingen är en kombination av kraniosakralterapi och Carl Jungs teorier, gestaltterapi och Roberto Assagiolis psykosyntes.

SER är för dig som upplever problem efter emotionella trauman, har kronisk fysisk smärta eller känner att du ”fastnat” i livet.

Prislista