23 maj, 2017

Visceral Manipulation

Visceral manipulation är en mjuk manuell behandlingsteknik som hjälper din kropp att frigöra restriktioner och öka blodflödet i organen för att motverka smärta och dysfunktion.

Viscera avser kroppens inre organ, som lever, njurar och tarmar.  Visceral manipulation fokuserar inte enbart på platsen för smärta eller dysfunktion. Jag utvärderar hela kroppens funktion för att hitta källan till problemet och därmed mer rörelse, flow och vitalitet i kroppen.

Läs mer på Barral Institute för att utforska hur en Visceral behandling kan hjälpa din kropp?

Behandlingstekniken integreras i övriga behandlingar efter behov.

Vill du läsa mer om forskning och studier på Visceral Manipulering, klicka här.

Mina utbildningar inom Visceral Manipulering är under Barral Institute och jag vidareutbildar mig fortlöpande varje år.

Visceral Manipulering