Vad är Kraniosakralterapi?

CranioSacralTherapy (CST) eller på svenska Kraniosakralterapi är utvecklad av Dr John E. Upledger efter omfattande vetenskapliga studier från 1975 till 1983 vid Michigan State University, där han tjänstgjorde som klinisk forskare och professor i biomekanik.

Kraniosakralterapi är en mjuk och lugn metod för att utvärdera och förbättra funktionen hos ett fysiologiskt kroppssystem som kallas kraniosakralsystemet - som består av membranen och cerebrospinalvätskan som omger och skyddar hjärnan och ryggmärgen.

Med mjuk beröring som vanligtvis inte överstiger 5 gram, eller ungefär vikten av ett mynt, släpper terapeuten restriktioner i kroppen, vilket har visat sig förbättra funktionen hos det centrala nervsystemet. Det påverkar även positivt många andra system i kroppen , som matsmältning, musklerna, andningen och blodcirkulationen.
Kraniosakralterapi har också visat sig hjälpa till med de fysiska komponenterna relaterade till posttraumatisk stress, depression och ångest.

Genom att underlätta kroppens naturliga och medfödda läkningsprocesser används Kraniosakralterapi alltmer som en förebyggande hälsoåtgärd för dess förmåga att stärka motståndskraften mot sjukdomar.

Läs mer här:)