Vad är Neural manipulation?

Neural Manipulation (NM) är en manuell terapi utvecklad genom kliniskt arbete av den världsberömda franska osteopaten och sjukgymnasten Jean-Pierre Barral.

Neural manipulation underlättar fri rörlighet för nerverna i förhållande till intilliggande muskler, fascia, organ och skelett. En nerv fungerar bara optimalt när den kan röra sig fritt i sina omgivande vävnader.

Att utföra mobilisering på nerven kommer att frigöra nerven och hjälpa till att återställa den korrekta signaleringen till muskler, organ och fascia.

Jag jobbar naturligtvis med denna teknik på kliniken:)

Läs mer om Neural manipulering här.