Välkommen till mitt Spirit Gym

Första besök/Screening

På första besöket gör jag en screening på dig, en screening/funktionsanalys ger oss kunskap om din kropps brister och styrkor och hur du kan bli stabilare, rörligare med mer energi i vardagen.

En screening är en analys av din kropps hållning, rörlighet, stabilitet och styrka i 3 plan. Du får träningsprogram och periodisering designat speciellt för dig, dina förutsättningar och målsättningar.

Vi är alla olika och behöver individuellt utformade program för att utvecklas på bästa sätt utan att drabbas av skador. Jag visar på vilken nivå du ska börja, vad du ska träna och i vilken ordning det ska göras. Efter 4-8 veckor görs ett återbesök för utvärdering och justering av program till nästa nivå.

Screeningen innehåller:

  • Undersökning av din flexibilitet, styrka och stabilitet i 3 plan.
  • Individuellt utformade stretch, mobilitet- och styrkeprogram speciellt för dig.
  • Programdesign och periodisering för kommande 4-8 veckor.
  • Visning av stretch/mobilitet- och styrkeövningar som ingår i programmen.

Jag har utbildat mig inom screening/träning till Elittränare på STAC Academy och CHEK Institute.

Vill du ta din träning till nästa nivå?

Börja träna med mig personligen.

Personlig träning med mig startar alltid med en screening/funktionsanalys av kroppen, detta för att få information om din flexibilitet, stabilitet och styrka. Vi pratar också om din målsättning med träningen och efter det lägger jag upp ett funktionellt träningprogram helt anpassat efter din kropps behov just nu. Alla människor är olika och behöver individuellt utformade program för att utvecklas på bästa sätt utan att drabbas av skador. Jag visar på vilken nivå du ska börja, hur du ska träna och i vilken ordning det ska göras.

När vi tränar tillsammans utvärderar jag dina framsteg och justerar ditt program hela tiden för att din kropp ska få rätt utmaning.